Wspomaganie diagnostyki medycznej przewodu pokarmowego z zastosowaniem analizy komputerowej sekwencji obrazów uzyskiwanych z endoskopu kapsułkowego

WCE Player

Email Drukuj PDF

WCE Player is a program to aid in Wireless Capsule Endoscopy (WCE) interpretation. The program implements a novel method for the video preprocessing known as the Model of Deformable Rings. The method performs an analysis of the WCE video, computes characteristics of capsule motion and produces an image, which is a scan of the gastrointestinal tract's internal surface. Click here to download.

Ostatnia zmiana Czwartek, 03. Lutego 2011 12:22
 

Streszczenie projektu

Email Drukuj PDF

Jedyną dostępną dziś nieinwazyjną techniką umożliwiającą uzyskanie obrazów wizyjnych wnętrza jelita cienkiego jest endoskopia bezprzewodowa (kapsułkowa). Wynikiem badania jest ośmiogodzinny film wideo, którego interpretacja wymaga dużego skupienia uwagi. Diagnostyka tego rodzaju pozostaje żmudna i długotrwała nawet, gdy stosowane jest dostępne obecnie komercyjne oprogramowanie zawierające narzędzia do wspomagania procesu interpretacji danych wideo z kapsuły. Celowe jest zatem prowadzenie prac związanych z rozwojem metod wspomagania analizy obrazów pochodzących z endoskopu bezprzewodowego.

Celem projektu jest opracowanie metody do wyszukiwania fragmentów filmów obrazujących wybrane klasy patologii. Z posiadanej bazy obrazów zamierzamy wybrać te, które przedstawiają zmiany patologiczne układu pokarmowego oraz obrazy odniesienia przedstawiających prawidłowy stan układu pokarmowego. W obrazach przedstawiających patologie oznaczone zostaną fragmenty (obszary zainteresowania) przedstawiające zmiany patologiczne. Następnie obliczone zostaną wielkości numeryczne (cechy) charakteryzujące obrazy pod względem barwy, tekstury oraz kształtu obszarów zainteresowania. Następnym etapem badań jest opracowanie metod klasyfikacji obrazów ze względu na ich cechy.

Opracowane metody zostaną zaimplementowane w formie procedur programu komputerowego, który będzie mógł być wykorzystany do wspomagania diagnostyki medycznej chorób układu pokarmowego. Materiałem badawczym, który posłuży do opracowania i weryfikacji wspomnianych wyżej metod, jest zestaw kilkudziesięciu sekwencji wideo zgromadzonych przez wnioskodawców dzięki współpracy z instytutami zagranicznymi (AIG w Indiach oraz NIST w USA). Planuje się również wykorzystanie w badaniach sekwencji obrazów uzyskanych w
wyniku współpracy z ośrodkami w kraju, przede wszystkim ze Szpitalem Klinicznym im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podjęcie projektu badawczego mającego na celu opracowanie metod wspomagania interpretacji danych wideo z endoskopu umożliwi ograniczenie kosztów takiego badania. Zastosowanie nowych technik analizy danych endoskopowych powinno przyczynić się do poprawy jakości wyników diagnozy poprzez redukcję liczby przeoczonych patologii.

Wnioskodawcy mają duże doświadczenie w opracowaniu oraz implementacji metod i algorytmów komputerowych w dziedzinie analizy tekstury obrazów, metod selekcji cech, nadzorowanej i nienadzorowanej klasyfikacji danych (program MaZda), przetwarzania danych wideo i analizy ruchu (system MoDeRi) oraz interpretacji obrazów endoskopowych.

 

Ostatnia zmiana Czwartek, 13. Maja 2010 15:24